પ્રાંતીય આચાર્ય સંમેલન

વધુ માહિતી

વિદ્યાભારતી વનવાસી શિક્ષણ સમિતિ, નર્મદા સંચાલિત

વધુ માહિતી

વિદ્યાભારતી મેઘાવી છાત્ર અલંકરણ-સન્માન સમારોહ ૨૦૧૮

વિદ્યાભારતી સંસ્થા બાળકોને શિક્ષણ સાથે સંસ્કાર, રાષ્ટ્રપ્રેમ, રાષ્ટ્રસેવા અને સામાજિક સમરસતાના પાઠ શીખવે છે- મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી આજે અત્રે શ્રી પ્રમુખસ્વામી ઓડિટોરીયમ ખાતે શ્રી સરસ્વતિ વિદ્યા મંદિરના યજમાનપદે ભારતીય શિક્ષણ સેવા સમિતિ આયોજિત પ્રદેશ વિદ્યાભારતી મેઘાવી છાત્ર અલંકરણ-સન્માન સમારોહના અધ્યક્ષસ્થાનેથી

વિદ્યાભારતીનાં કાર્યો

વિદ્યાભારતી, ગુજરાત પ્રદેશના અભિનવ પ્રયોગો

સંસ્કાર દીપિકા (આવૃત્તિ)

વિદ્યાભારતી, ગુજરાત પ્રદેશ દ્વારા "સંસ્કાર દીપિકા" નામનું વૈચારિક દ્વિમાસિક પ્રકાશિત થાય છે. જેમાં ભારતીય શિક્ષણનાં મૂળભૂત તત્વોને લગતા લેખો પ્રગટ થાય છે.સમાજમાં શિક્ષણના વિચારોનો સઘનપણે વ્યાપ વધે અને વિદ્યાભારતી, ગુજરાત પ્રદેશના કાર્યથી સૌ સુપરિચિત થાય તે હેતુથી સંસ્કાર દીપિકા પ્રકાશિત થાય છે.

ડૉ. ગોવિંદ પ્રસાદ શર્મા - રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ, ભોપાલ - વિદ્યાભારતી

ડૉ. સુભાષભાઈ દવે - અધ્યક્ષ - વિદ્યાભારતી - ગુજરાત પ્રદેશ

શ્રી નીતિનભાઈ પેથાણી – મહામંત્રી – વિદ્યાભારતી – ગુજરાત પ્રદેશ

શ્રી મહેશભાઇ પતંગે – સંગઠન મંત્રી – વિદ્યાભારતી – ગુજરાત પ્રદેશ

Sep 26

શ્રેષ્ઠ-આચાર્ય-સન્માન

વિદ્યાભારતી શ્રેષ્ઠ-આચાર્ય-સન્માન
Know More
Sep 26

રમત-ગમત પખવાડિયું

Know More
Sep 11

પ્રાંતીય આચાર્ય સંમેલન

Know More

વાર્ષિક કાર્યક્રમ

ક્રમ તારીખ વર્ગ સ્થાન માર્ગદર્શક ૧ ૨૧ એપ્રિલ થી ૧૨ મે ૨૦૧૯ શીશુવાટિકા વર્ગ મુંદરા રીનાબેન દવે / જયેશભાઈ ત્રિવેદી
Read More

અખિલ ભારતીય જ્ઞાન વિજ્ઞાન મેલા

અખિલ ભારતીય જ્ઞાન વિજ્ઞાન મેલા
Read More

દ્વિતીય વિભાગ બેઠક, વિદ્યાલય મૂલ્યાંકન

માગશર સુદ ૧૫, માગશર વદ ૧ ૨૨,૨૩ ડિસેમ્બર, ૨૦૧૮ ૨૪ ડિસેમ્બર, ૨૦૧૮ થી ૨૩ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૯ શનિ, રવિ દ્વિતીય વિભાગ
Read More