પ્રાંતીય આચાર્ય સંમેલન

વધુ માહિતી

વિદ્યાભારતી વનવાસી શિક્ષણ સમિતિ, નર્મદા સંચાલિત

વિદ્યાભારતી અખિલ ભારતીય શિક્ષણ સંસ્થાન સંબદ્ધ વિદ્યાભારતી ગુજરાત પ્રદેશ સંલગ્ન
વધુ માહિતી

નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝ મિલેટ્રી એકેડેમી ભૂમિ પૂજન

               વિદ્યાભારતી, ગુજરાત પ્રદેશ સંચાલિત નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝ મિલેટ્રી અકેડમીમોટા રાંધા, સેલવાસમાં દિનાંક ૨૪-૦૧-૨૦૨૧ ને પોષ સુદ, એકાદશીના શુભ દિવસે ભૂમિપૂજન કરવામાં આવ્યું. આ મંગલ કાર્યને પાવન બનાવવા મુખ્ય અથિતિ વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા. જેમાં પૂજ્ય સંતશ્રી મનજીબાપા, પૂજનીયશ્રી ડૉ. ચિન્મય

વિદ્યાભારતીનાં કાર્યો

વિદ્યાભારતી, ગુજરાત પ્રદેશના અભિનવ પ્રયોગો

સંસ્કાર દીપિકા (આવૃત્તિ)

વિદ્યાભારતી, ગુજરાત પ્રદેશ દ્વારા "સંસ્કાર દીપિકા" નામનું વૈચારિક દ્વિમાસિક પ્રકાશિત થાય છે. જેમાં ભારતીય શિક્ષણનાં મૂળભૂત તત્વોને લગતા લેખો પ્રગટ થાય છે.સમાજમાં શિક્ષણના વિચારોનો સઘનપણે વ્યાપ વધે અને વિદ્યાભારતી, ગુજરાત પ્રદેશના કાર્યથી સૌ સુપરિચિત થાય તે હેતુથી સંસ્કાર દીપિકા પ્રકાશિત થાય છે.

શ્રી રામકૃષ્ણ રાવ - રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ - વિદ્યાભારતી

શ્રી નીતિનભાઈ પેથાણી - અધ્યક્ષ - વિદ્યાભારતી - ગુજરાત પ્રદેશ

શ્રી નિલેષભાઈ પટેલ – મહામંત્રી – વિદ્યાભારતી – ગુજરાત પ્રદેશ

શ્રી મહેશભાઇ પતંગે – સંગઠન મંત્રી – વિદ્યાભારતી – ગુજરાત પ્રદેશ

Sep 26

શ્રેષ્ઠ-આચાર્ય-સન્માન

વિદ્યાભારતી શ્રેષ્ઠ-આચાર્ય-સન્માન
Know More
Sep 26

રમત-ગમત પખવાડિયું

Know More
Sep 11

પ્રાંતીય આચાર્ય સંમેલન

Know More

કાર્યશાળા આયોજન

કાર્યશાળા આયોજન
Read More